Sitter ni fast i arbetet med säljmanus? Har ni frågor kring vad ett säljmanus ska göra? Här följer fortsättningen på vår bloggserie om hur ett säljmanus ska skrivas.

Den första delen.
Det första ett säljmanus ska göra är att göra det tydligt vilka som pratar, och om det är en bra tid för ett samtal. Det kan låta självklart, men alldeles för många gånger försvinner frågor som “har du ett par minuter?” eller “är det x jag pratar med, som är ansvarig för y?” vilket senare kan leda till irritation eller att samtalet gjorts i onödan. Dessutom visar dessa frågor att den som ringer upp respekterar den som svarar och att annat kanske är viktigare just nu. Försök aldrig fortsätta ett samtal där motparten säger att de har annat för sig. Även om det kan gå bra ibland, så kommer det oftast bara leda till en försämrad relation.

Den andra delen.Concito Consulting
Det andra ett säljmanus ska göra är att etablera vad samtalet handlar om. Här kommer den mest tidskrävande biten. Ni ska på max fyra ord kunna beskriva vad ert företag gör och samtidigt särskilja er från andra, liknande företag. Begränsningen är fyra ord, därför att kombinerat med de andra delarna som ska finnas med i denna fas, däribland referenser, gör denna del av samtalet rätt lång och det betyder att den blir jobbig för andra att lyssna på. Lägg ner tid på att hitta vilka ord ni kan använda för att differentiera er från resten, samtidigt som ni är tydliga med vad det handlar om. Efter den frasen, nämn ett par referenser.

Företag eller organisationer som ni arbetat med, och gärna då välja de referenser som ni är säkra på att den ni ringer till känner igen. Detta ska bara nämnas i förbigående för att bygga förtroende. Slutligen så presenterar ni ärendet. Vid mötesbokning så betyder det att ni vill avsluta denna delen med att ge en specifik tid och dag för det potentiella mötet. Här är det viktigt att ni alltid är specifika. Att tacka nej till något diffust är enkelt, men att tacka nej till något specifikt kräver eftertanke och ansträngning.

Den tredje delen.
Den sista delen är avslutningen vilket delvis går in i biten ovan, men också självklart de delar som oftast glöms bort, dvs en tydlig genomgång av vad ni har kommit överens om. Vid mötesbokning betyder det att den som ringer ska säga något i stil med “vad bra, då kommer x ut till den den dd/mm kl. tt.” och se till att skicka ut en skriftlig bekräftelse på detta.

Det är de olika delarna som utmärker ett bra säljmanus, och det ska inte ta mer än en minut att gå igenom. I nästa inlägg kommer vi göra en djupdykning i första delen, samt se lite på hur ordvalet bör ändras beroende på vem som ringer, och vem som blir uppringd.