Hur ska du göra för att väcka intresse för något den du pratar med inte vet att de har behov av? Hur ska du inleda samtal med individer du aldrig tidigare haft kontakt med utan att det känns ytligt och påträngande? I denna text försöker vi på Concito utreda några av de frågor som säljare och företagsledare ställer sig när det kommer till nyförsäljning.

Nykundsbearbetning
Att jobba med mötesbokning mot parter som inte själva tagit första steget kan kännas påträngande. Det är svårt att avgöra hur intresset ska byggas upp eller om samtalet snarast försämrar potentiella relationer. Denna oro är både rimlig och onödig, allt handlar om hur ert säljmanus ser ut.

Vad är ett säljmanus?Säljmanus
De flesta som hör ordet säljmanus tänker på okvalificerade telefonförsäljare som extraarbetar under gymnasietiden med att sälja strumpor eller lotter via telefon, och som, vad som än händer, aldrig viker från sitt manus som känns fem sidor långt. Den sorten finns såklart, men det stämmer inte överens med alla säljmanus. Ett säljmanus är istället ett sätt för säljaren att tänka igenom vad som är viktigt att förmedla, och hur detta tydligast förmedlas på så kort tid som möjligt för att inte ta upp onödig tid eller förvirra motparten.

Varför behövs det?
När säljare blir tillfrågade om vad de säger i sina samtal, så har de ofta en fras eller mening för att förklara vad deras tjänster innebär, och utöver det handlar samtalet om att bygga en relation. Resultatet blir ofta långa krävande samtal, och det är bara om de lyckas göra sig intressanta med sin initiala mening. För det mesta är det väldigt varierande resultat. Detta är anledningen till att ha ett starkt, genomtänkt säljmanus.

Ett bra säljmanus ska vara kort, koncist och innehålla följande delar.
Tydlig presentation av den som ringer samt bolag.
Stämma av om det passar med ett samtal.
Presentera företaget.
Nämna referenser.
Presentera ärendet.
Avsluta, dvs boka möte eller genomföra sälj.
Ha dessa sex punkter i åtanke när ni tar fram ett säljmanus, och reflektera över vilka ord ni använder, och vad de ska göra. Alla ord som inte har ett syfte är onödiga och vattnar ur samtalet. Vi kommer att gå igenom punkterna närmre under senare bloggposter, så håll utkik, eller ta kontakt med oss direkt via kontakta oss för experthjälp.