SÄLJMANUS

så väcker du intresse & skapar förtroende på en minut

För att bli en bra mötesbokare måste du ha ett tydligt mål med ditt samtal, som följer ett noggrant planerat säljmanus.

Ditt säljmanus vid mötesbokning bör delas upp i tre delar och bör inte ta mer än en minut att gå igenom.

Säljmanusets tre delar

Första delen – ”Har du ett par minuter?”

Presentera tydligt vem det är som ringer och fråga om personen i fråga har tid för ditt samtal. Fortsätt aldrig ett samtal när motparten sagt att de är upptagna.

Andra delen – Vad handlar samtalet om?

  1. Beskriv vad ert företag gör och vad som särskiljer er från konkurrenterna, med max fyra ord.
  2. Därefter nämner du ett par referenser i förbifarten, för att bygga förtroende.
  3. Slutligen presenterar du ditt ärende – vid mötesbokning innebär detta att du avslutar med att uppge en specifik tid och dag för det potentiella mötet.

Tredje delen – Avslutningen

Gå igenom vad ni kommit överens om – vid mötesbokning innebär detta att du säger t.ex. ”vad bra då kommer x ut till y, den dd/mm kl. xx.”. Skicka sedan en skriftlig bekräftelse på er mötesbokning.

Tänk på att ditt säljmanus ska ge stöd, inte styra. Läs mer om vikten av ett bra säljmanus https://xn--mtesbokning-rfb.com/2017/01/07/vikten-av-ett-bra-saljmanus-del-2/ för att lyckas som telefonförsäljare / mötesbokare!

Vill ni ha hjälp med mötesbokning i Sverige?