PROSPEKTERING

Lär känna era potentiella kunder

En stor del av lyckad försäljning är att känna till sin befintliga målgrupp och dess behov. Det är här prospektering inom försäljning, kommer in i bilden.

 Vad innebär prospektering?

Prospektering innebär att hitta potentiella kunder som har ett behov av era produkter och tjänster. Prospektering är en viktig del inom försäljning. Vi hjälper er med tips på hur ni kan utföra en prospektering som ger resultat.

1. Definiera er målgrupp

Första steget i prospekteringen handlar om att definiera sin målgrupp. Er prospektering bör fokusera på kunder som:

  • Har ett problem som ni kan lösa med er tjänst/produkt
  • Problemet bör vara tillräckligt stort för att kunden ska se ett värde i er tjänst/produkt, så kunden tjänar/sparar tillräckligt mycket pengar
  • Har pengar att handla för
  • Är tillgänglig på er geografiska marknad

2. Påbörja prospektering av kunder

När ni har målgruppen klar för er, är det dags att påbörja prospektering av kunder. Ring upp företag inom er tänkta målgrupp. Tänk på att det kan krävas många samtal innan ni får napp.

  • Se till att ha ett bra säljmanus när det är dags att börja ringa nya potentiella kunder. Läs mer om hur du får ett bra säljmanus här.
  • Lämna referenser från nöjda kunder – det ökar sannolikheten för att ni ska få napp.

Vill ni öka er försäljning?

En stor del av lyckad försäljning är att känna till sin befintliga målgrupp och dess behov. Det är här prospektering inom försäljning, kommer in i bilden.

 Vad innebär prospektering?

Prospektering innebär att hitta potentiella kunder som har ett behov av era produkter och tjänster. Prospektering är en viktig del inom försäljning. Vi hjälper er med tips på hur ni kan utföra en prospektering som ger resultat.