Marknadskartläggning

När det kommer till mötesbokning, eller all annan typ av komplex B2B-försäljning är den rådande marknadstrenden kortsiktig. Detta beror ofta på dåliga relationer till okvalificerade säljbyråer, och samarbeten utan klara premisser eller tydlig kommunikation. Ibland kan det ge goda affärsmöjligheter, eller nya kundämnen, men oftast är det svårt att få mervärde (eller ens värde!) från denna typ av investeringar.

Tänk istället att både få kalendrarna fyllda med kvalificerade möten, samtidigt som ni får veta hur stor marknaden är, vilka branscher som har intresse för era erbjudanden och när de är mest mottagliga för dem? Det här är bara några exempel på vad man kan få ut av vår mötesbokning som alltid startar med vår branschledande marknadskartläggning.

Vår branschledande marknadskartläggning
Marknadskartläggning Concito

Concito Consulting har utvecklat ett branschledande helhetskoncept inom initiala säljprocesser, som kombinerar direkt utdelning med långsiktig information och kartläggning av just er marknad. Det betyder att ni som uppdragsgivare inte bara får ut de möten ni efterfrågar, utan även information om vem eller vilka ni ska träffa på intressanta bolag, samt när bolagen har behov av era tjänster. Vi kallar detta Operativ marknadskartläggning.

Följande ingår i alla våra Operativa marknadskartläggningar

 • Kvalificerade säljmöten efter överenskommelse
  • Kontaktknytande, direkt sälj eller relationsbyggande.
 • En kartläggning över de branscher som har störst behov av er lösning.
  • Har ni alla relevanta branscher i bearbetning?
  • De branscher med störst behov bearbetas först.
 • Utfall på storlek eller geografisk placering.
  • Ni får veta var ni har lättast att hitta intresserade kunder.
  • Vilken storlek på företaget är bäst för er bearbetning?
 • Andra variabler
  • Omsättning eller antal anställda – Ökar eller minskar behoven?
  • Ägarledda bolag eller koncerner – Vilka är mest mottagliga?
  • När grundades bolaget – Kanske är detta en viktig variabel?
  • Vad är relevant för ditt erbjudande?

 

Få mer värde från informationen

Detta är vad ni får ut så snart vi har ett utfall, och det justeras kontinuerligt under den operativa bearbetningen utefter de resultat som kommer in. Med denna rapport kan ni sedan själva få ut ännu mer värdefull information.

 • Hur många potentiella kunder har ni på marknaden idag?
  • Vilka är inom er prioriterade marknad?
  • Hur stor är den totala marknadspotentialen?
 • Hur lång tid skulle det ta att kontakta alla?
 • Vad skulle det kosta att bearbeta hela marknaden?
 • Hur många kunder skulle ni få in direkt, inom ett år eller inom tre år?
 • Hur borde ni utforma ert marknadsbudskap mot olika branscher och regioner?

 

Vårt koncept

I korthet går vårt koncept ut på att ge uppdragsgivaren:

 • Direkt utdelning i form av kvalificerade säljmöten
 • En bild över vilka branscher ni bör bearbeta och var de finns
 • Relevant information för att kunna planera framtida marknadsstrategier.

Vi gör detta genom att kombinera kvalificerad och driven personal med de senaste framstegen inom market automation.

Please leave this field empty.

Kontaktuppgifter

Concito Consulting

Concito Consulting är ett Malmöbaserat företag med fokus på mötesbokning, marknadsanalys och säljstöd. Vi driver nya affärer!