Har du svårt att hitta nya kunder?

Resan till nya kunder kan upplevas som snårig och komplicerad. I grund och botten handlar det om att förvandla prospekts (passande kunder till företaget) till leads (potentiella kunder).

Dessa leads ska sen bli kunder som förhoppningsvis stannar kvar länge och blir återkommande.

Men, hur gör man då?

1. Börja med selektering

Välj ut lämpliga prospekts – välj vem och vilka företag du vill bearbeta.

Vem har mest behov av din produkt/tjänst och kan tänkas bli kunder i framtiden?

Ett bra sätt att komma igång för nystartade företag är att selektera prospekts hårt i den tidiga fasen. Läs mer om prospektering här.

2. Därefter bearbetar ni era potentiella kunder

Nu är det dags att testa och kvalificera de kunder som valts ut genom att skicka ut säljarna på möten för att träffa kunderna.

Därför är det viktigt att man fått tag på nyckelpersoner i företaget och kunnat identifiera dessa i ett tidigt skede. Annars riskerar man att sälja in sin tjänst/produkt till fel personer.

En seriös aktör inom mötesbokning är expert på att identifiera och kvalificera rätt personer i sin första dialog med företagen.

Har ni problem med att bearbeta era kunder?

Då kan det vara en bra idé att anlita extern mötesbokning.

En mötesbokare kan snabbt och professionellt förklara era tjänster, ta reda på hur företaget arbetar idag och sen boka in framtida möten.

Kom ihåg att en kund som i dagsläget inte har tid eller möjlighet att köpa tjänster, kan i framtiden bli den bästa av kunder, om man håller kontakten.

3. Avsluta med att analysera bearbetningen

Nu är kunderna identifierade och företagen har er top of mind. Nästa steg är att analysera datan från den första bearbetningen.

I analysen fokuserar man på de segment som gav bäst resultat, och bearbetar dessa för att nå sin fulla marknadspotential