Nya affärsmöjligheter genom

mötesbokning i Malmö och övriga Sverige

Aldrig mer kalla kunder! Mötesbokning via Concito Consulting ger kvalitativa leads till er säljpipeline.

 • Nya affärer
 • Större räckvidd
 • Marknadsinsikter
Boka konsultation

Please leave this field empty.Mötesbokning

Vi bearbetar kalla kunder inom er målgrupp genom mötesbokning. När ni tar över kontakten har kunden redan förstått värdet av era tjänster/produkter.


Marknadsanalys

Som mötesbokare måste vi först förstå er verksamhet och marknaden ni vänder er mot. Därför inleder vi med en marknadsanalys, vars resultat vi även redovisar för er.


Mötesbokare genererar nya affärer

Vårt mål som mötesbokare är att driva nya, vinstgivande affärer till ert företag. Vi skräddarsyr en komplett lösning med Market automation, lämpad för era specifika behov.

Mötesbokare i Malmö

Upplever ni att det har blivit svårare att bearbeta kalla kunder? Anlita Concito Consulting för resultatgivande mötesbokning i Malmö och övriga Sverige. Vi är experter på den första kontakten och arbetar strategiskt för att, på ett begripligt vis, förklara värdet av komplexa tjänster och produkter.

Mötesbokare – En effektiv lösning

Genom att anlita oss som mötesbokare, kommer ni snabbt i kontakt med potentiella kunder. Många företag upplever att den initiala kontakten (kalla samtal) är ett besvärligt moment. Detta kan orsaka sämre försäljningssiffror, vilket på sikt riskerar att påverka hela organisationen negativt.

Känner ni igen er? Kontakta oss för effektiv mötesbokning i Malmö, Stockholm, Göteborg.


Kontakta oss

ökar din försäljning
 • Vårt mål som er mötesbokare är att driva nya, vinstgivande affärer till er verksamhet. Vi kan redan i ett tidigt skede ta fram statistiskt underlag som ger en konkret uppskattning av hur mycket ni har att vinna på mötesbokning.

  I våra tjänster ingår bland annat:

  • Marknadsanalys
   • Underlag för strategiskt beslutsfattande
  • Mötesbokning
  • Leverans av kvalificerade leads
  • Uppföljning
 • För maximal effekt av mötesbokning måste vi som mötesbokare vara väl insatta i hur er huvudsakliga målgrupp fungerar, vilka förväntningar som finns samt hur konkurrensutsatt den aktuella marknaden är. Därför utför vi en djupgående marknadsanalys, som förser oss båda med ovärderlig information inför vårt fortsatta samarbete.

  Även marknadsanalysen genererar leads

  Marknadsanalysen genererar i regel faktiska leads. Redan under denna inledande del av processen initierar vi alltså kontakt mellan er och potentiella kunder.

 • Det huvudsakliga syftet med att anlita Concito Consulting för mötesbokning, är att underlätta er säljprocess och driva in nya affärer. När ni väl tar över kontakten med de företag vi har bearbetat, kan ni vara säkra på att de redan har förstått värdet av de produkter och tjänster ni erbjuder. Med andra ord ger vi er ett optimalt utgångsläge att bygga vidare på.

  Gör det komplexa begripligt

  Vi anlitas exempelvis av:

  • Managementkonsulter
  • Logistikpartners
  • IT-konsulter

  Dessa branscher erbjuder ofta komplexa tjänster som kan vara svåra för potentiella kunder att förstå sig på. På Concito Consulting har vi tagit fram metoder för mötesbokning, som innebär att snabbt väcka intresse och förmedla nyttan av just det utbud ni tillhandahåller.

 • Mötesbokning är generellt sett en mycket bra investering, inte minst om er säljorganisation begränsas av kalla kunder. Som mötesbokare fyller vi inte bara er säljpipeline med kvalificerade leads, utan frigör även tid som kan ägnas åt att vårda er aktuella kundstock. Fokusera på det ni gör allra bäst och låt oss sköta mötesbokningen.

 • På Concito Consulting är vi noggranna med att kontinuerligt följa upp resultaten av vår mötesbokning. På så vis försäkrar vi oss om att vi lever upp till de förväntningar ni har på våra tjänster.

 • Det som utmärker oss på Concito Consulting som mötesbokare, är att vi brinner för det första mötet. Där andra ser hinder, ser vi endast spännande utmaningar. De allra flesta av våra mötesbokare i Malmö och övriga Sverige, har en bakgrund inom försäljning eller marknadsföring.

 • Vill ni också dra nytta av fördelarna med mötesbokning? Kontakta oss så inleder vi med ett förutsättningslöst möte där vi diskuterar lämpligt upplägg för er. Vi skräddarsyr alltid en lösning som motsvarar era förväntningar och behov.

 • Concito Consulting är ett Malmöbaserat företag, men anlitas av aktörer över hela Sverige. Vårt fokus är att hjälpa företag nå sin fulla marknadspotential, vilket bland annat sker genom marknadsanalys, market automation och mötesbokning i Malmö och övriga Sverige.

marknadsanalys inför workshop

Mötesbokning - exempel på upplägg

Nedan beskriver vi ett exempel på hur processen kan se ut då ni anlitar oss för mötesbokning i Malmö, Göteborg, Stockholm.

 • Marknadsanalysen har stort värde för er som företag. Vi väljer ut ett antal kunder som sedan kontaktas för att ta reda på hur ni, samt de tjänster och produkter ni erbjuder, uppfattas av er huvudsakliga målgrupp. Vi sammanställer denna information i ett dokument som ni sedan kan luta er mot i framtida beslutsfattande. Under processen lär vi känna er marknad på djupet, vilket ger oss just det underlag vi behöver inför kommande mötesbokning.

  Marknadsanalysen redogör bland annat för:

  • rådande konkurrens på marknaden
  • efterfrågan
  • förväntningar på produkter och tjänster
  • generell upplevelse av ert varumärke

  Ni kan även välja att genomföra en marknadsanalys utan att fortskrida med mötesbokning. Kontakta oss för ytterligare information.

 • För att säkerställa att vi förstått allting korrekt bjuder vi in till en workshop, och ni får en chans att förtydliga sådant ni anser att vi missuppfattat eller helt missat. Detta fördjupar ytterligare vår inblick i er verksamhet, vilket är ovärderligt inför stundande mötesbokning.

 • När marknadsanalys och workshop väl är avklarade påbörjas mötesbokningen. Våra kunniga mötesbokare i Malmö eller övriga Sverige, kontaktar potentiella kunder inom ert marknadssegment och bearbetar dem, så att de är införstådda med värdet av den tjänst/produkt ni tillhandahåller. De leads vi levererar är naturligtvis alltid högkvalitativa.

Några ord om mötesbokning i Malmö, Göteborg, Stockholm

Har ni funderat över möjligheten att anlita mötesbokare i Malmö eller övriga Sverige? Välkomna till Concito Consulting! Vi är mötesbokare med expertis på det första mötet och skräddarsyr lösningar som förser er med kvalificerade leads. När ni övertar kontakten är den potentiella kunden fullt införstådd med värdet av era tjänster/produkter. Genom mötesbokning skapas nya vinstgivande affärer, vilket frigör tid som ni istället kan ägna åt att leverera bästa möjliga service åt befintlig kundstock.

 

Mötesbokningen inleds med en marknadsanalys. Vi samlar information om er målgrupp och marknad. Informationen används som underlag för vårt fortsatta arbete och levereras till er i ett överskådligt dokument. Vi erbjuder även marknadsledande market automation för att effektivisera er kundbearbetning och säljpersonal.

Välkomna att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, där vi kan diskutera lämpligt upplägg för er. Concito Consulting – för mötesbokning som ger resultat.

Please leave this field empty.

Kontaktuppgifter

Concito Consulting

Concito Consulting är ett Malmöbaserat företag med fokus på mötesbokning, marknadsanalys och säljstöd. Vi driver nya affärer!